Villsvin er obsertvert i få tilfeller i Ullensaker de siste år.
   

Aktuellt >>

 

Jaktmuligheter i kommunen

 

I Ullensaker er det mange muligheter for å få en god jaktopplevelse. Kontakt Ullensaker grunneierlag for ytterligere opplysninger dersom du ikke finner informasjon på vår hjemmeside. 

 

 

Ullensaker grunneierlag driver aktiv viltforvaltning. Det er en forutsetning for gode natur og jaktopplevelser i fremtiden.

 

Bestandsplaner

Ullensaker Grunneierlag  forvalter  viltbestanden gjennom flerårige bestandsplaner for bever og alt  hjortevilt. Dette skjer på vegne av lagets medlemmer som er  rettighetshaverne. 

 

 Planene utarbeides på bakgrunn av årlige tellinger og fellingsrapporter. Det gjennomføres også regelmessig beitetaksering i utmark for elg samt aldersbestemmelse av produksjonsdyr. Elgbestanden i området er i god stand og balanse. Ullensaker inngår i Romerikssletta Øst Elgregion. Ullensaker Grunneierlag deltar i større offentlige forskningsprosjekter om elgbestanden på Romerike og Romerikssletta spesielt. De langsiktige virkningene av inngrep i hjorteviltets trekkruter med veier, baner og utbygging generelt er av spesiell interesse.

 

Hjortebestanden er foreløpig liten. Ullensaker Grunneierlag ønsker å utvikle en bærekraftig hjortestamme. Felles forvaltning i et større område vil bidra til bedre forvaltning av bestanden.

 

Kommunen v / Viltnemnda behandler alle utkast til bestands og forvaltningsplaner.

 

Deltagelse i jakt

For jakt på hjortevilt kontakt:  Ullensaker Grunneierlag

For bever og småviltjakt kontakt:  Ullensaker Jegerforening

 

Kvotejakt på rovdyr organiseres i henhold til Roviltnemndas bestemmelser, kontakt Ullenskaer Grunneierlag eller Ullensaker Jegerforening.

 

Før jakt på hjortevilt skal det løses jaktkort for hjortevilt. Felling kan bare skje ihenhold til tildelt fellingstillatelse.

 

Det er observert villsvin i området . Jakt på villsvin kan bare skje dersom det er løst kort for jakt på hjortevilt. Husk godkjent storviltprøve og tilgang til ettersøkshund.

 

 

 

Kontakt oss gjerne hvis du lurer på noe >>

 

Postadresse

Ullensaker Grunneierlag

v. Ole Haugen

Kanan 69

2056 Algarheim

 

telefon: 90078138

 

Organisasjonsnr:

979415338 

 

Viltkontroll >>

 

Knut Håvard Nordby

 

telefon: 63970366/91566069

 

 

 

www.ullensakergrunneierlag.no •