Aktuellt >>

Annet friluftsliv i Ullensaker kommune.

 

 

Bruk av utmarka til turer og naturopplevelser

Vi ønsker alle velkommen til bruk av utmark til turer og naturopplevelser. For at dette skal bli en fin opplevelse for alle er det viktig at bruken av utmarka skjer på naturens egne vilkår. Det betyr at vilt og planteliv må skånes for uvettig framferd.

Vær derfor nøye med å:

Overhold regler om båndtvang for hunder. En leken hund kan utgjøre en stor stressfaktor, i verste fall dødlig, for vilt vinterstid og i ynglingstiden fra april - august.

Overhold bestemmelser i norsk lov om bruk av åpen ild i utmark.

Ikke bryt greiner av friske trær, mye brukte turområder blir rassert og utrivelige dersom ikke vegetasjonen skånes.

Ta med deg søppel hjem eller kast det i utsatte søppelkonteinere.

Fiske i Ullensaker 

 I Ullensaker er det gode muligheter for fiske. Leiravassdraget, Hersjøen /Risa vassdraget og Rømuavassdraget gir gode muligheter for napp på kroken.

Leiravassdraget er en spennende fiskeelv, med store mengder fisk. Vil du lese mer om leiravassdraget og kjøpe fiskekort kan du gå inn på Inatur.no sine sider.

Kreps

Ullensaker Grunneierlag gjennomfører forsøk med utsetting av kreps i Rømua. Arbeidet skjer sammen med Akershus og Østfold utmarkslag. Prøve fiske etter kreps viser at edelkreps lever og formerer seg i vassdraget, men at stammen fortsatt må fredes for å utvikles til et bærekraftig nivå.

 

 

 

 

 

Kontakt oss gjerne hvis du lurer på noe >>

 

Postadresse

Ullensaker Grunneierlag

v. Ole Haugen

Kanan 69

2056 Algarheim

 

telefon: 90078138

 

Organisasjonsnr:

979415338 

 

Viltkontroll >>

 

Knut Håvard Nordby

 

telefon: 63970366/91569066

 

 

 

www.ullensakergrunneierlag.no •